Ontstaan

DGC is op 2 oktober 2002 ontstaan door het samengaan van CGV Juventa en DGV Hercules-Udi, de twee oude gymnastiekverenigingen in Drachten. De basis van de vereniging werd in augustus 1879 gelegd en bestaat inmiddels dus eigenlijk al meer dan 140 jaar. Daarmee is de vereniging dan ook één van de oudste clubs van Nederland.

Een aantal jonge mannen, – zo’n 19 jaar oud – besluiten in augustus 1879 een vereniging op te richten. Men voelt een sterke behoefte aan “schoonwerken en gymnastiseren“. “Schoonwerken en gymnastiseren” is eigenlijk nog steeds de beweegreden voor het bestaan van welke gymclub dan ook. De doelstelling van toen en nu is ongeveer gelijk, de motivering is daarentegen aanzienlijk veranderd. Toen was het gezellig samenzijn de drijfveer, tegenwoordig probeert men het lichaam in een redelijke conditie te krijgen en te houden. Op een manier waarbij plezier uiteraard van groot belang is.

De manier waarop dit tegenwoordig gebeurt, is nauwelijks nog te vergelijken met de manier waarop men in de negentiende eeuw de sport beoefende. Tegenwoordig beoefent men gymnastiek en turnen met flitsende acties en veel bewegen. In de loop der jaren is gymnastiek veranderd van karakter. Voorheen lag de nadruk op gezamenlijke statische oefeningen, tegenwoordig is gymnastiek en vooral het turnen vol beweging en activiteit.

Hoogtepunten

In meer dan honderdveertig jaren heeft DGC uiteraard zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten gekend. Een hoogtepunt van 130 jaar geleden was dat de vereniging was gegroeid naar 28 “werkende leden” en 47 “kunstlievende leden”. Een ander hoogtepunt was de fusie in 1962 tussen het “elitaire” Hercules en “arbeiders” UDI. De oude tegenstellingen verdwenen.

Een recenter hoogtepunt is dat DGC zonder al teveel kleerscheuren de coronaperiode heeft overleefd. Wij hebben gezien dat om ons heen helaas verschillende clubs het niet hebben gered. Des te dankbaarder zijn wij dat langzaam aan ons ledenaantal weer groeit en dat DGC nog steeds een financieel gezonde gymvereniging is.

Toekomst

DGC heeft ambitie, voor nu en in de komende jaren! Dus stil zitten is er niet bij. Zo willen we een club zijn voor iedereen die graag wil bewegen. Ook mensen die om wat voor reden dan ook minder mobiel zijn bijvoorbeeld. We zijn van plan om ons aanbod uit te breiden, om ook voor andere doelgroepen een club te kunnen zijn waar je met plezier beweegt!

Om onze turntalenten nóg beter tot hun recht te laten komen zijn we ook bezig met een eigen turnhal. Je weet wel, met valkuilen, een vaste turnvloer etc. We zitten in de oriënterende fase en worden daarbij fantastisch ondersteund door o.a. Raboclubsupport en de gemeente. Kortom, genoeg plannen en ideeën voor de toekomst om DGC nóg leuker te maken!

Wil je weten wat DGC op dit moment allemaal aanbiedt, kijk dan in het menu onder disciplines.