Sjoerd en Wiesje de Jong

Het bestuur van DGC was op zoek naar een vertrouwenspersoon. Wiesje en Sjoerd de Jong hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld en zijn unaniem gekozen door het bestuur en instructeurs.
Het is de bedoeling dat zij hun gezicht geregeld zullen laten zien bij alle groepen en zich dan ook persoonlijk gaan voorstellen om zo het vertrouwen te winnen bij een ieder die een onderstaand probleem heeft.

Ze zijn natuurlijk altijd te bereiken via telefoon of e-mail.
Nu kunnen ze er nog een heel verhaal aan vastmaken: wie zijn ze en wat doen ze, maar zoals eerder geschreven, doen zij dit liever persoonlijk bij elke groep binnen DGC.

Wel alvast hierbij hun gegevens:

Sjoerd en Wiesje de Jong
Boorn 68
9204 BB Drachten
tel nr. Wiesje: 06-40560080
tel nr. Sjoerd: 06-18518576 e-mail adres: Sjoerd.sdj@gmail.com

Waarom een vertrouwenspersoon?

In een ideale wereld bestaan er geen problemen, doet iedereen wat hij moet doen en heeft niemand last van een ander. De realiteit is anders. Thuis, op kantoor, op school, in de zorg, de hulpverlening, vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar mensen samen zijn, komen ook ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen voor.
Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals iemand uit het gezin, uit een bestuur, een leidinggevende, een sportinstructeur of een vertrouwenspersoon.
Mensen zullen alleen een klacht indienen of hierover willen praten als ze zich hiertoe veilig genoeg voelen en ze erop vertrouwen dat het geen nadelige en negatieve gevolgen heeft voor de functie of positie binnen een organisatie, vereniging of thuissituatie. Het is een taak van het bestuur, leidinggevende, sportinstructeur, gezin of vertrouwenspersoon om hiervoor te zorgen. Dit is in het belang van iedereen.

Waar kun je aan denken bij ongewenste omgangsvormen:

 • agressie
 • geweld
 • discriminatie
 • pesten/mobbing
 • (seksuele) intimidatie
 • schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels
 • gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu
 • onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten van handelen

Voorbeelden hiervan zijn: corruptie, verspilling, misbruik van bevoegdheden, diefstal, fraude, verduistering en belangenverstrengeling. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan helpen in bovengenoemde situaties.

         Sjoerd de Jong

Sjoerd de Jong

Wiesje de Jong

Wiesje de Jong