Trainingsuren per week: Contributie per maand (12x per jaar)
Leden tot 16 jaar
0,75 uur€ 19,00
1 uur€ 22,00
1,5 uur€ 27,00
2 uren€ 32,00
3 uren€ 38,50
3,5 uren€ 41,75
3,75 uren€ 42,83
4 uren€ 45,00
5 uren€ 51,50
6 uren€ 58,00
7 uren€ 64,50
8 uren€ 71,00
9 uren€ 77,50
10 uren€ 84,00
Leden van 16 jaar en ouder
1 uur€ 25,00
1,5 uur€ 30,00
2 uren€ 35,00
3 uren€ 41,50
4 uren€ 48,00
Dames WG4 DGC 18 maart 2023 1
Iwan Finn Sem Kacper Abel

Om mee te doen met wedstrijden, betaal je wedstrijdgeld. Dit wordt separaat van de contributies geïnd via de automatische incasso. Over het algemeen kost deelname aan een wedstrijd ongeveer € 15-20 per wedstrijd.

  • De contributie wordt rond de 25ste van iedere maand (12x per jaar) afgeschreven. Wanneer de 25ste in het weekend valt, dan wordt de contributie afgeschreven op de 23ste 
  • De jaarlijkse bondscontributie van de KNGU is verwerkt in de maandelijkse contributie en wordt niet apart geïncasseerd.
  • DGC is te allen tijde gerechtigd om achterstallige contributie en of wedstrijdgelden te innen. Ook indien u geen lid meer bent.
  • Wedstrijdpaspoorten: wanneer je meedoet aan nationale wedstrijden, schaft de vereniging het benodigde wedstrijdpaspoort aan. De kosten hiervoor worden via de automatische incasso geïnd.

Hoe te handelen bij langdurige blessures.

Wil je wisselen van lesgroep dan regel je dit via de leiding van de diverse lesgroepen. De leiding geeft daarna de wijzigingen door aan de penningmeester en ledenenadministratie, zodat de juiste contributie geïnd kan worden.

Blessures:
Bij sportblessures of ziekte langer dan 8 weken betaalt het lid de helft van de contributie die voor de betreffende les staat. Het lid, ouder of vertegenwoordiger dient zelf de blessure en herstel tijdig door te geven aan de ledenadministratie om in aanmerking te komen voor deze regeling.