Voor een goede verwerking van de contributie is het nodig dat DGC gegevens opslaat. Dit is ook een wettelijke plicht. Wij maken hiervoor gebruik van Digimembers. Dit wordt ons aangeleverd door de KNGU. In dit systeem staan de bankgegevens, geboortedatum, naam, adres, telefoonnummer, emailadres en in welke les van DGC wordt deelgenomen. DGC gaat zorgvuldig om met deze gegevens en vertrekt deze gegevens niet aan derden. Aan de hand van de gegevens in Digimembers berekent de KNGU de bondscontributie. Dus ook de medewerkers van de KNGU hebben recht op inzage in Digimembers.

Onbevoegden hebben geen toegang tot Digimemers. Binnen DGC hebben alleen de bestuursleden toegang tot Digimembers.

De gegevens in Digimembers kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden

  • Contributieverwerking
  • Informatievoorziening naar de leden zoals bijvoorbeeld de Nieuwsbrief.

Trainers zijn ook in het bezit van gegevens van de leden, zoals naam, telefoonnummer, emailadres,  telefoonnummer en geboortedatum. Zij hebben dit op hun PC/ telefoon die alleen toegankelijk is met toegangscode. De presentielijst die in de les gebruikt wordt, gaat in de zaal in een afgesloten kast of wordt als privébezit meegenomen naar huis zonder dit aan derden te overhandigen.

Mailing naar (groepen) leden wordt altijd verzonden via BCC, dit om gegevensverstrekking aan derden te voorkomen.

Regels voor het gebruik van Social Media

Uiteraard mag u via Social Media laten weten wat u van DGC vindt. Graag zelfs! U mag echter niet zomaar foto’s/ video’s die u voor DGC hebt gemaakt op Social Media plaatsen. Bij het gebruik van Social Media gelden de volgende regels:

  • Vraag vooraf, met inachtneming van bovenstaande regels voor het maken van foto’s, video’s en geluidsopnames, toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel er ook bij wat u met de opnames wilt doen.
  • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto/ video verzoekt deze te verwijderen
  • Wees bewust van het karakter van Social Media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk om het ooit weer helemaal te verwijderen.
  • Doe niets op Social Media wat een ander (lid van DGC) kan schaden

DGC plaatst zelf ook foto’s en video’s op Social Media, maar alleen van leden die vooraf toestemming hebben gegeven via het inschrijfformulier. Mocht hierin onverhoopt toch iets misgaan, verwijdert DGC dit direct.

Slot