Commissies

Naast/ binnen het bestuur zijn er nog verschillende commissies actief binnen de vereniging:

Ledenadministratie

Geen onderdeel van het bestuur maar wel van wezenlijk belang voor vereniging DGC Drachten.
ledenadministratie@dgcdrachten.nl

Wedstrijdzaken

Communicatie over wedstrijden en organisatie van de deelname aan de wedstrijden wedstrijdzaken@dgcdrachten.nl

Juryzaken

Alle juryleden zijn lid van deze commissie

Juryleden die bij wedstrijden kunnen jureren beschikken over de noodzakelijke papieren. Juryleden zijn essentieel voor een turnvereniging: zonder het ‘leveren’ van juryleden mag een vereniging niet deelnemen aan een wedstrijd.

Vereniging DGC Drachten wil graag over voldoende juryleden beschikken, met de juiste papieren, die kunnen worden ingezet bij de verschillende wedstrijden. Hoe meer juryleden er zijn, hoe meer er afgewisseld kan worden.

Op dit moment is er een TEKORT aan juryleden bij DGC. Dit heeft in het verleden al gevolgen gehad bij de deelname aan wedstrijden.

Weet jij of ben jij iemand die een aantal vrije zaterdagen (2 per jaar is voldoende) wil jureren voor DGC en bereid is hiervoor een cursus te volgen op kosten van de vereniging? Informatie is verkrijgbaar bij Korrie van Manen: secretariaat@dgcdrachten.nl

Technische leiding (TL)

De trainers zijn lid van deze commissie, evenals (een vertegenwoordiger van) de wedstrijdcommissie. Overleg over lesinhoud, materialen, wedstrijden, talent en het onderlinge coachen staat op de agenda.

Activiteitencommissie

Deze commissie organiseert activiteiten buiten het turnen om, bijvoorbeeld:
Springdisco, sinterklaasfeest, uitje naar Jump XL etc. Verder coördineert zij acties als de Poiesz Jeugd Sponsor Actie en de Grote Clubactie.

Organisatie

DGC heeft niet alleen met de eigen leden te maken maar ook met een omgeving. Deze omgeving bestaat onder andere uit de landelijke KNGU, maar ook uit andere plaatselijke organisaties en verenigingen.

  • KNGU: DGC is aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) kngu.nl
  • KNGU-regio en district: de organisatie van de KNGU is vijf districten opgesplitst. Onze vereniging valt onder district Noord. Wedstrijden vinden voornamelijk plaats tussen de verenigingen in de KNGU-regio. noord.kngu.nl
  • Sportbedrijf Drachten sportbedrijf-drachten.nl : de verschillende locaties waar getraind wordt, huurt DGC van het Sportbedrijf. Verder heeft het Sportbedrijf een ondersteunende taak voor DGC. Daarnaast organiseert het Sportbedrijf 1 keer per jaar het schoolturntoernooi in samenwerking met DGC.
  • Gemeente: DGC huurt een aantal gymzalen van de gemeente Smallingerland.

Vereniging DGC Drachten
Vereniging DGC Drachten
DGC (Drachtster Gymnastiek Combinatie)
Logo KNGU