Een vereniging als DGC met een ledenaantal van meer dan 350 (actieve) sporters, vraagt om meer dan alleen een bestuur en trainers. DGC heeft verplichtingen en regels waar zij zich aan moet houden en zoals we al eerder hebben aangegeven, DGC is meer dan alleen turnen. Ook vieren we bijvoorbeeld Sinterklaas met de jongste leden, doen wij mee aan de Grote Clubactie en organiseren wij wedstrijden.

Om ervoor te zorgen dat alles gaat zoals het moet en zoals DGC het graag zou willen, zijn er nog diverse commissies en taken belegd naast het bestuur en de trainers.

Ledenadministratie

De ledenadministratie is misschien wel het allerbelangrijkste! Zonder leden geen trainingen. Achter de schermen wordt hard gewerkt om dit op een juiste wijze te verwerken en de juiste leden in de juiste groepen te zetten.
Deze taak is (momenteel) geen onderdeel van het bestuur.

De ledenadministratie via: ledenadministratie@dgcdrachten.nl

Wedstrijdzaken

De selectiedames en -heren turnen doen mee aan wedstrijden. Dit is zowel op regionaal, districts en zelfs landelijk niveau. De organisatie rondom de deelname aan de wedstrijden en de organisatie van de wedstrijden die DGC zelf organiseert, wordt door de commissie wedstrijdzaken gedaan.

Juryzaken

Zonder jury geen wedstrijden. Elke vereniging moet verplicht juryleden aanleveren per wedstrijd. Lukt dat niet, dan zijn de leden van die vereniging uitgesloten van wedstrijddeelname.

DGC wil graag over voldoende juryleden beschikken, met uiteraard de juiste papieren, die kunnen worden ingezet bij de verschillende wedstrijden. Hoe meer juryleden er zijn, hoe meer er afgewisseld kan worden. Alle juryleden zijn automatisch lid van deze commissie.

Weet jij of ben jij iemand die een aantal vrije zaterdagen (2 per jaar is voldoende) wil jureren voor DGC en bereid is hiervoor een cursus te volgen op kosten van de vereniging? Informatie is verkrijgbaar bij Mirjam Veeman: secretariaat@dgcdrachten.nl

Technische leiding (TL)

Alle trainers zijn ook lid van deze commissie. Eén à twee keer per jaar is er een overleg samen met (een afgevaardigde van) het bestuur. Dit overleg gaat onder andere over lesinhoud van de verschillende disciplines, de status van de materialen, de wedstrijden die plaatsvinden of geweest zijn, mogelijk talent binnen de vereniging en het onderlinge coachen van de trainers.

Activiteitencommissie

Deze commissie organiseert activiteiten buiten het turnen om, bijvoorbeeld een sinterklaasfeest voor alle leden tot 8 jaar. Verder coördineert zij acties als de Poiesz Jeugd Sponsor Actie en de Grote Clubactie. Daarnaast werkt zij nauw samen met de wedstrijdorganisatie als er thuis een wedstrijd of uitvoering plaats vindt.

Organisatie

DGC heeft niet alleen met de eigen leden te maken maar ook met een omgeving. Deze omgeving bestaat onder andere uit de landelijke KNGU, maar ook uit andere plaatselijke organisaties en verenigingen.

  • KNGU: DGC is aangesloten bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) kngu.nl
  • KNGU-regio en district: de organisatie van de KNGU is vijf districten opgesplitst. Onze vereniging valt onder district Noord. Wedstrijden vinden voornamelijk plaats tussen de verenigingen in de KNGU-regio. noord.kngu.nl
  • Sportbedrijf Drachten sportbedrijf-drachten.nl : de verschillende locaties waar getraind wordt, huurt DGC via het Sportbedrijf. Verder heeft het Sportbedrijf een ondersteunende taak voor DGC. Daarnaast organiseert het Sportbedrijf 1 keer per jaar het schoolturntoernooi in samenwerking met DGC.

Vereniging DGC Drachten
Vereniging DGC Drachten
DGC (Drachtster Gymnastiek Combinatie)
Logo KNGU