Bij de recreatie jongens en meisjes is er één of twee keer per jaar een zogenaamde FUN-wedstrijd. Korte, eenvoudige oefeningen op 3 toestellen worden in de les aangeleerd en tijdens de wedstrijd mag je laten zien wat je geleerd hebt. De wedstrijd heeft een ontspannen karakter en meestal krijgt iedereen een prachtige medaille. Meedoen is vrijblijvend. Maar hoe leuk is het als je kan laten zien wat je hebt geleerd!

In de (basis)selectie is de vrijblijvendheid een stuk minder. Vanaf het begin van het seizoen wordt er toegewerkt naar de wedstrijden die gedurende het seizoen plaatsvinden. De eerste is een springwedstrijd in het najaar. Deze is nog niet verplicht. Maar vanaf januari vinden de plaatsingswedstrijden voor het Fries Kampioenschap plaats, en deze is verplicht voor de selectie. Daarna volgen de wedstrijden elkaar op in het voorjaar en afhankelijk van of je wel of niet geplaatst bent, worden er nog finales geturnd.

De oefeningen zijn iets langer en er wordt een toestel meer geturnd. Er wordt op gelet dat je de oefeningen goed uit je hoofd kent en dat het allemaal heel netjes is.

Kortom, een mooi seizoen waarbij je meerdere keren kan laten zien wat je kan en wat je allemaal leert gedurende het seizoen.

Wedstrijden turnen dames

Basisselectie (onderbouw)
Er zijn binnen de bond (KNGU) verschillende soorten wedstrijden. De onderbouw (7, 8 en 9 jaar) heeft wedstrijden in de vorm van meetmomenten. Dit wordt ook wel Dutch Gymnastics The FUNdamentals genoemd. Deze meetmomenten staan in het teken van laten zien wat je kunt, zonder dat er een competitie aan gekoppeld is. Plezier en eigen ontwikkeling staan voorop. De turnsters turnen in kleine groepjes op verschillende toestellen. Ze laten per toestel zien aan welke stap ze toe zijn in de leerlijn. De beoordeling is aan de hand van gouden, zilveren en bronzen stickers die op een diploma worden geplakt.

Middenbouw
De middenbouw (10, 11 en 12 jaar) turnt teamwedstrijden. Er zijn 7 verschillende niveaus (1 tot en met 7) waarin de turnsters kunnen worden ingedeeld. Er worden 2 plaatsingswedstrijden gehouden binnen het rayon. Via deze 2 wedstrijden kunnen de turnsters zich plaatsen voor een FK teams en een FK individueel.

Bovenbouw
De bovenbouw turnsters (13 jaar en ouder) turnen individuele wedstrijden. Er zijn in de bovenbouw 8 verschillende niveaus (A tot en met H) en 3 leeftijdscategorieën (jeugd, junior & senior). De combinatie van niveau en leeftijdscategorie is verbonden aan een divisie. Zo is bijvoorbeeld een senior niveau D turnster divisie 4 en een junior niveau D turnster divisie 3.

De turnsters uit divisie 4, 5 en 6 turnen 2 plaatsingswedstrijden in Friesland waar de turnsters zich kunnen plaatsen voor het FK meerkamp en FK toestel. De turnsters uit divisie 3 turnen naast de Friese wedstrijden ook nog wedstrijden in het district (Friesland, Groningen, Drenthe) en landelijk. Ook DGC komt met een aantal turnsters uit in de 3e divisie!

Oefeningen turnen dames

Onderbouw
De onderbouw turnt op de wedstrijden geen oefeningen, maar laten zien aan welke stappen ze toe zijn in de leerlijn. De trainers bepalen welke stappen ze laten zien op de meetmomenten.

Middenbouw

De oefeningen van de turnsters in de middenbouw worden gemaakt naar aanleiding van de supplementen (niveaus). Elk supplement heeft samenstellingselementen en bonussen. De oefeningen zijn voor een deel voorgeschreven, maar er kunnen ook keuzes gemaakt worden in elementen. Bij de balk is er bijvoorbeeld een houdingenserie voorgeschreven, maar mag verder de choreografie zelf bedacht worden. In de niveaus 1 tot en met 5 mogen de middenbouw turnsters al een vloeroefening op muziek turnen. De oefeningen worden samengesteld door de trainers.

Bovenbouw
In de bovenbouw zijn de oefeningen vrijer dan bij de middenbouw. Ook hier hebben alle supplementen bepaalde eisen en kan er verbindingswaarde worden gegeven voor aan elkaar verbonden elementen. De vloeroefening wordt in alle niveaus in de bovenbouw op muziek geturnd. Ook de choreografie van de balkoefening wordt zelf bedacht door de turnsters wat elke oefening uniek maakt! De oefeningen worden voor het grootste gedeelte samengesteld door de trainers, maar dit gebeurt ook in overleg met de turnsters zelf.

Heren

Voor de heren volgt binnenkort hier uitgebreidere informatie. Voor de jongens geldt een iets andere opbouw van niveaus: voor meer informatie hierover klik hier.

Wedstrijdgeld

Om mee te doen met wedstrijden, betaal je wedstrijdgeld. Dit wordt separaat van de contributies geïnd via de automatische incasso. Over het algemeen gaat dit om een bedrag van € 15-20 euro per wedstrijd. Aangezien de deelnemers al in de loop van het seizoen opgegeven worden en een inschrijving niet ongedaan gemaakt kan worden, zal het wedstrijdgeld altijd afgeschreven worden, ook al kan een turn(st)er door omstandigheden niet meedoen.

Wedstrijdpaspoort

Om mee te doen aan landelijke wedstrijden is een wedstrijdpaspoort verplicht. Deze wordt via de vereniging aangeschaft. De kosten worden apart geïncasseerd.

Wedstrijdagenda

De (wedstrijd)agenda wordt zeer actueel gehouden en zodra de indelingen of uitslagen bekend zijn, worden deze op de kalender geplaatst, indien mogelijk voorzien van foto’s.

FK DGC Drachten MB4
Wedstrijd heren DGC