Wedstrijden Turnen/ Gymnastiek

Bij de recreatie jongens en meisjes is er één of twee keer per jaar een zogenaamde FUN-wedstrijd. Korte, eenvoudige oefeningen op 3 toestellen worden in de les aangeleerd en tijdens de wedstrijd mag je laten zien wat je geleerd hebt. De wedstrijd heeft een ontspannen karakter en meestal krijgt iedereen een prachtige medaille. Meedoen is vrijblijvend.

In de (basis)selectie gaat het al best serieus. Het hele seizoen wordt toegewerkt naar de wedstrijden, die over het algemeen in het voorjaar plaatsvinden. De oefeningen zijn iets langer en er wordt een toestel meer geturnd. Er wordt op gelet dat je de oefening goed uit je hoofd kent en dat het allemaal heel netjes is. Iedereen doet mee!

De oefeningen

De trainer bepaalt, soms in overleg met de turnsters, het niveau. De oefeningen bij het betreffende niveau worden bepaald door de KNGU . Van de oefeningen van de oudere jeugd zijn filmpjes te vinden op de site van de KNGU. Hier staan links naar verschillende onderdelen van de KNGU, maar kijk zelf ook gerust even verder op bijvoorbeeld You Tube. http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/techniekfilmpjes of http://www.kngu.nl/wedstrijdzaken/voorgeschreven-oefenstof

Niveaus

Er zijn verschillende niveaus, gekoppeld aan de leeftijd, deze wordt bepaald door het geboortejaar van de turnsters: pre-instap (t/m 8 jaar) instap (9-jarigen), pupillen I (10-jarigen), Pupillen II (11-jarigen), jeugd I en jeugd II (12 en 13-jarigen), junior (14 en 15-jarigen) en senior (16 jaar en ouder).

Voorbeeld: seizoen 2018/2019. De leeftijd die een turnster in 2019 bereikt, bepaalt de leeftijdscategorie. Wordt ze in 2019 9 jaar, dan valt ze onder de instap, ook al wordt ze pas op 31 december 2019 9 jaar.
Voor de jongens geldt een iets andere opbouw van niveaus: http://www.kngu.nl/uploads/turnen_heren/Documenten/Informatie/NTS-divisiestelsel.pdf

Wedstrijdgeld

Om mee te doen met wedstrijden, betaal je wedstrijdgeld. Dit wordt separaat van de contributies geïnd via de automatische incasso. Over het algemeen gaat dit om een bedrag van € 15-20 euro per wedstrijd. Aangezien de deelnemers al in de loop van het seizoen opgegeven worden en een inschrijving niet ongedaan gemaakt kan worden, zal het wedstrijdgeld altijd afgeschreven worden, ook al kan een turn(st)er door omstandigheden niet meedoen.

Wedstrijdpaspoort

Om mee te doen aan landelijke wedstrijden is een wedstrijdpaspoort verplicht. Deze wordt via de vereniging aangeschaft. De kosten worden apart geïncasseerd.

Wedstrijdagenda

De (wedstrijd)agenda wordt zeer actueel gehouden en zodra de indelingen of uitslagen bekend zijn, worden deze op de kalender geplaatst, indien mogelijk voorzien van foto’s.

Wedstrijdinformatie DGC Drachten