Adreswijziging

  • Op het moment dat je je adresgegevens of een rekeningnummer wilt wijzigen, geef je dit door aan de ledenadministratie van DGC. Dit moet altijd schriftelijk plaatsvinden, via het volgende mailadres: ledenadministratie@dgcdrachten.nl

Beleid bij blessures

  • Bij sportblessures of ziekte langer dan 8 weken betaalt het lid de helft van de contributie die voor de betreffende les staat. Het lid, ouder of vertegenwoordiger dient zelf de blessure en herstel tijdig door te geven aan de ledenadministratie om in aanmerking te komen voor deze regeling.

Opzeggen

  • Bij opzegging van het lidmaatschap gelden de volgende regels: conform de regelgeving van de vereniging dien je, minimaal 2 weken vóór de eerste dag van het volgende kwartaal, het lidmaatschap middels een schriftelijk bericht of e-mail (ledenadministratie@dgcdrachten.nl) te beëindigen.
  • Indien je later dan de genoemde termijn je lidmaatschap opzegt, dan loopt het lidmaatschap, en dus inning contributiegelden, door tot en met het volgende kwartaal.